Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja Serenan palveluissa

Asiakkaiden yksityisyys on meille hyvin tärkeää ja sitoudumme suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Olemme laatineet tietosuojaselosteen, joka on kaikkien saatavilla internetsivuilla. Tietosuojaselosteessa kuvataan mm asiakasrekisteriin kerättävät tiedot sekä niiden käyttötarkoitukset. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja päivityksen päivämäärä on mainittu tietosuojaselosteessa.

Olemme määritelleet mitä henkilötieto tarkoittaa Serenassa ja miten käsittely hoidetaan ja kenen toimesta. Henkilötietoja ei käsitellä tai säilytetä tarpeettomasti ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien prosessien lisäksi kiinnitämme huomiota teknisiin ratkaisuihin ja huolehdimme siitä, että käytössämme on vain turvallisia teknologioita ja teknologiset kumppanimme, alihankkijamme ja kaikki sopimuskumppanimme täyttävät laatuvaatimuksemme.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen autamme aina mielellämme ja ajantasaiset yhteystiedot ovat saatavilla internetsivuilla ja tietosuojaselosteessa.

 

Serenan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Puuharyhmä Oyj (y-tunnus: 05645289)
Tornimäentie 10
02970 Espoo
Puhelin: 0205010300
Sähköposti: [email protected]

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jouko Järvinen
Puhelin: 0205010300
S-posti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Puuharyhmä Oyj / Serena asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyjen käyttötapausten mukaisesti, kuten asiakkuuksien hoitamiseen, viestintään, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joita voivat olla:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi)
• asuinmaa ja kieli
• sukupuoli
• syntymäaika
• valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot sekä ostojen tiedot
• alle 15-vuotiaista huoltajan nimi- ja yhteystiedot sekä mahdollinen viestintä
• asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajankohta
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
• uutiskirjeen tilaajat
• rekisteröityyn kohdistetut mainoskampanjat
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito
• suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
• käyttäjäanalyysitiedot
• edellisten, yksilöityjen tietojen muutos/lokitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilytys

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on tarpeellista käyttötarkoituksen mukaisen tarpeen toteuttamiseksi.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja sisältävät tietokannat on suojattu teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin sekä säilytys tapahtuu lukituissa tiloissa. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot ovat myös lukitussa tilassa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että vain sellaisilla rekisterinpitäjän työntekijöillä tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoja sisältäviin tietoihin, joille se työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei siirtämiseen ole välitöntä tarvetta, esimerkiksi palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tai sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkistuspyyntö on oltava yksilöitävissä ja tunnistettavissa. Tarkastuspyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

10. Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Eväste sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteeen, jonka avulla voi tunnistaa sivustolla vierailevan selaimen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, eikä evästeitä voi käyttää haittaohjelmien levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa evästeiden avulla.

Evästeitä käytetään sivuston tarjoamiseen, sekä sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla voidaan analysoida sivuton käyttöön liittyviä tietoja. Evästeitä voidaan hyödyntää myös mainonnan kohdentamisessa.

Sivuston käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla omia selainasetuksiaan tai tyhjentää evästeet omasta selaimestaan. Tällöin on kuitenkin syytä huomioida, että evästeiden estäminen tai poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti tai estää kokonaan sivuston käytön.

Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Tällä hetkellä: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C